top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE SPORT EN DE SPELREGELS


Stichting Kai Muay is er om mensen met plezier te laten trainen. Daarbij kunnen ze andere mensen ontmoeten en zich verder sportief ontwikkelen, steeds binnen de persoonlijke mogelijk­he­den. Ontwikkeling van het sportend vermogen bewerkstelligt ook samenhang tussen de beoefenaars en het respect voor elkaar, en naar buiten. Kai Muay: om trots op te zijn.


RESPECT / DEDICATION / DISCIPLINE / LOYALTY


Het bijbrengen en naleven van normen en waarden vindt Kai Muay belangrijk. Het bestuur heeft daarom spelregels opgesteld die hierbij helpen. Voor jonge beoefenaars hebben ouders/verzorgers, trainers/begeleiders en oudere mede-sporters een belangrijke voorbeeld­functie. Zowel tijdens de beoefening van de sport maar ook voor en na de training en buiten de trainingslocatie.


RESPECT / DISCIPLINE


Muay Thai / kickboksen is deels een teamsport en deels een sport die je individueel beoefent. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Het geleerde wordt niet buiten de gym beoefend of gebruikt, anders dan bij zelfverdediging.

*   je hebt respect voor teamgenoten, tegenstanders en trainers;

*   sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers;

*   we sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;

*   we gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.


DEDICATION / LOYALTY


*   je neemt zoveel mogelijk deel aan de trainingen;

*   wanneer je niet kunt komen trainen, meld je je tijdig af bij de trainer;

*   minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn;

*   je draagt tijdens de training correcte schone kleding;

*   je draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne

-   mond en adem goed verzorgd;

-   nagels van handen en voeten kort en schoon;

-   lang haar in een staart.

*   tijdens de training sieraden af/uit en eventuele piercing uit of afgeplakt;

*   je neemt je beschermingsmiddelen (handschoenen, bitje, beenbeschermers) en drinken mee de gym in en legt deze aan de zijkant of in de ring neer , je laat je sport tas in de kleedkamer achter

*   je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer neem deze mee en leg ze in de kluisjes onder de bar of geef deze eventueel in bewaring bij de trainer)

*   je groet bij het betreden en verlaten van de gym;

*   tijdens de training is het niet toegestaan de gym te verlaten zonder toestemming van de trainers;

*   je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken;

*   je meldt aan de trainer als iets kapot is gegaan;

*   je helpt desgevraagd mee met het verzamelen/opruimen van materialen na de training;

*   je mag geen kauwgom gebruiken tijdens de training;Het is ten strengste verboden te roken in de gym en kleedkamers. Ook voor de deur wordt niet gerookt. Drugs- en drankgebruik is niet toegestaan en ook ben je niet welkom onder invloed van drank of drugs. Discriminatie, Sexuele intimidatie, schelden, grof taalgebruik, geweld op straat, treiteren/pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Maak je je hieraan schuldig, dan ben je niet langer welkom bij Kai Muay.

Grensoverschrijdend Gedrag

Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Een VCP is er om naar de melding te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast is het de taak van de VCP om de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal te laten doen en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Aan de hand van de situatie kan de VCP een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Meldingen worden altijd gedaan in vertrouwelijkheid. Bij de Vechtsport Autoriteit (www.vechtsportautoriteit.nl) zijn vertrouwenspersoon:

Gedrags Regels: Tekst
bottom of page